Kitora no do

2° Corso Kitora’s Bonsai School di Maurizio