Suiseki kazari

Ecco un suiseki kazari estivo

Pietra “souvenir” del mio ultimo viaggio in Giappone, comprata nel giardino di Shinji Suzuki. Probabilmente una Kamuikotan.

Daiza eseguito da Giorgio Rosati.

Jiku che rappresenta una cascata by Kitora no Do

Tavolino mille piedi portato da Igor Carino

Shitakusa bambu nano

Jita Sergio Biagi